Громадська організація "Cпілка вільних людей"               Phone    +38(050)-211-80-73

Повноваженнями на здійснення контролю за державними закупівлями в формі моніторингу наділена Державна аудиторська служба. В силу своєї компетенції, деякі контрольні повноваження в сфері державних закупівель мають Рахункова палата і Антимонопольний комітет, але їх природа істотно відрізняється від моніторингу.

Згідно ЗУ «Про державні закупівлі» (далі - Закон) моніторинг закупівлі - аналіз дотримання замовником законодавства в сфері державних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства в сфері державних закупівель. У попередній редакції закону під моніторингом закупівлі мався на увазі аналіз дотримання замовником законодавства в сфері державних закупівель на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом систематичного спостереження і аналізу інформації за допомогою електронної системи закупівель. Тобто раніше передбачалися більш пасивні дії, в результаті яких давалися рекомендації, які не є обов'язковими до виконання. Розширення повноважень ДАСУ, на наш погляд, націлене на посилення контролю за дотриманням законності процедури проведення закупівель і підвищення ефективності витрачання коштів державного бюджету. Що стосується діяльності державних органів, то часто можна зіткнутися з ситуацією, коли рекомендації ними надаються не завжди на практиці виконуються, в першу чергу, це пов'язано з відсутністю санкцій за їх невиконання.

Новий Закон зобов'язує замовників державних закупівель реагувати на рекомендації ДАСУ і передбачає відповідальність за їх невиконання (неусунення).

Закон доповнено ст. 71, яка докладно регламентує порядок здійснення моніторингу державних закупівель. Зі вступом закону в силу, моніторинг здійснюється на всіх стадіях - від проведення самої процедури закупівлі до виконання, укладеного з нею договору, раніше можливість проведення моніторингу була лише після підписання договору - коли безпосередньо починалося витрачання замовником коштів державного бюджету.

Система оснащена високим рівнем автономності, що на практиці буде сприяти виявленню підозрілих операцій, які в подальшому стануть об'єктом моніторингу. Інтеграція в ProZorro системи ризик-індикаторів, які автоматично будуть шукати підозрілі тендери, виділяти їх і відразу відправляти на перевірку ДАСУ. Крім сигналів від системи ризик-індикаторів, приводом для перевірки закупівлі стануть звернення громадських активістів чи журналістів. Аудитори ДАСУ зможуть перевірити будь-яку закупівлю і за власною ініціативою. Закон у майбутньому передбачає впровадження автоматичного ризик-менеджменту в закупівлях, що в значній мірі має підвищити ефективність контрольних заходів.

Рішення про проведення моніторингу закупівлі приймається керівником ДАСУ або його заступником, в разі наявності одного або декількох підстав, вичерпний перелік яких міститься в ч.2 ст. 71 Закону.

Рішення про початок моніторингу закупівлі публікується в електронній системі протягом двох днів з моменту його прийняття, з обов'язковим зазначенням присвоєного їй унікального номера оголошення. Термін проведення моніторингу не може перевищувати 15 днів з моменту публікації рішення про його здійсненні. ДАСУ має право направляти замовнику запити, що публікуються в електронній системі, на надання роз'яснень щодо предмета закупівлі, обгрунтованості деяких його дій / бездіяльності - відповідь на які надається протягом трьох днів шляхом опублікування в електронній системі. Така процедура має на меті зробити прозорим не тільки процес проведення закупівлі, а й контроль з боку державних органів за її законністю. Для учасників торгів це буде додатковою гарантією і можливістю для проведення громадського контролю в зазначеній сфері.

За результатами моніторингу складається висновок, який публікується в електронній системі закупівель. У ньому в обов'язковому порядку зазначаються виявлені порушення, або фіксується факт їх відсутності. У замовника є можливість протягом трьох днів звернутися за роз'ясненням і п'ять днів для документального підтвердження усунення порушень, або обґрунтованості неможливості їх усунення - всі дії відображаються з електронною системою закупівель. У разі незгоди з результатами моніторингу, викладеними у висновку, замовник може протягом 10 днів звернутися до суду для оскарження. Законодавець стимулює замовника усувати виявлені порушення шляхом звільнення від притягнення його уповноважених і посадових осіб до адміністративної відповідальності. Неусунення зауважень, зазначених у висновку, або виявлення невідповідності умов договору змістом тендерної пропозиції та інші підстави, передбачені ч. 12 ст. 71 Закону, є підставою для проведення перевірки за вимогами ЗУ «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні». Виявлення порушень під час перевірки законності проведення закупівлі, або виконання договору - не є підставою для їх припинення. В даному аспекті доцільно задуматися - це позитивний або негативний момент, адже якщо закупівля проходить, виходячи за рамки законодавства, то в майбутньому ми зіткнемося з уже з здійсненним злочином / правопорушенням і говорити в такому випадку про ефективне, економне та раціональне витрачання коштів бюджету годі й говорити. Будь-яке фінансове правопорушення набагато простіше запобігти і припинити ніж в подальшому констатувати факт його скоєння.

У Законі досить детально прописана процедура оскарження виведення і алгоритм дій замовника на період до прийняття рішення за результатами оскарження. Детальна регламентація - це завжди плюс, як для замовника, виконавця так і для контролюючого органу. Автоматизація на ряду з мінімізацією людського суб'єктивізму повинні привести до підвищення рівня прозорості закупівель та їх відповідності вимогам законодавства. Однак, як позначаться зміни на практиці, і наскільки вони виявляться позитивними - покаже виключно час.

 

Матеріали інформаційно-юридичного сайту Я І ЗАКОН